Eduarena - Księgarnia Językowo - Edukacyjna Zarejestruj się lub Zaloguj się
Koszyk

Upload 3. Interactive Whiteboard Software

W magazynie
SKU
9781471502606
SKU 9781471502606
Wydawnictwo Express Publishing
Autor Virginia Evans, Jenny Dooley
Data Wydania 2018
Oprawa Inna
Nasza cena 340,00 zł Normalna cena 400,00 zł
Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software) to program zawierający setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

Oprogramowanie obejmuje:

wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu) wraz z transkrypcją
szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów
Word List z możliwością odsłuchania wymowy
klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.

OPIS SERII UPLOAD

Upload to składający się z pięciu części kurs języka angielskiego dla młodzieży. Seria łączy aktywną naukę języka z bogactwem interesujących tematów prezentowanych w tematycznych modułach. Cechą charakterystyczną serii jest włączenie zeszytu ćwiczeń do podręcznika, co jest wygodne dla ucznia. Kurs wzbogacają komponenty interaktywne: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Najważniejsze cechy serii:

zintegrowany, systematyczny rozwój wszystkich kluczowych umiejętności językowych;
realistyczne, stymulujące dialogi i żywy język;
ciekawe teksty;
przejrzysta prezentacja kluczowego słownictwa z licznymi ćwiczeniami utrwalającymi;
interaktywne zadania rozwijające znajomość słownictwa i gramatyki;
zadania pisemne z modelowymi wypowiedziami;
bogaty wybór ćwiczeń rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu;
inspirujące zdania uczące komunikowania się w różnych sytuacjach;
prace do wykonania metodą projektów;
zadania uczące krytycznego myślenia;
zadania ICT wymagające wyszukiwania informacji w różnych źródłach;
nauka wymowy i intonacji;
wskazówki dla uczniów pomagające w nauce języka;
sekcje Self-check / Progress check po każdym module;
sekcje kulturowe pogłębiające wiedzę na temat krajów anglojęzycznych;
sekcje Cross-Curricular zawierające wiadomości z innych dziedzin, np. historii, geografii, biologii;
kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
Poziom biegłości językowej wg CEF: Upload 1 – A1; Upload 2 – A2; Upload 3 – B1 (pre-intermediate); Upload 4 – B1 (intermediate); Upload Skills – B2.
Więcej informacji
SKU 9781471502606
Wydawnictwo Express Publishing
Autor Virginia Evans, Jenny Dooley
Data Wydania 2018
Oprawa Inna