Eduarena - Księgarnia Językowo - Edukacyjna Zarejestruj się lub Zaloguj się
Koszyk
 

Matematyka Wokół Nas. Podręcznik. Klasa 7. Szkoła Podstawowa

W magazynie
SKU
9788302168130
SKU 9788302168130
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Autor Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Anna Drążek, Ewa Duvnjak
Rok Wydania 2017
Oprawa Miękka
Ilość stron 288
Nasza cena 29,97 zł Normalna cena 33,30 zł
Autorki podręcznika, Ewa Duvnjak i Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, uczą matematyki ze swojego podręcznika. Obserwują na lekcjach, które treści sprawiają uczniom szczególne trudności, które zadania powinny zostać poprzedzone wspólnie rozwiązanym przykładem. Swoje wieloletnie doświadczenia w codziennej pracy z podręcznikiem do gimnazjum wykorzystały podczas tworzenia podręcznika do szkoły podstawowej. To dlatego treści dotyczące figur płaskich w podręczniku do klasy 7 są podzielone na dwa rozdziały: Własności figur płaskich oraz Pola wielokątów. Taki podział pomoże uczniowi dobrze opanować nowe umiejętności i przygotować się do prac klasowych, a także utrwalić zdobytą wiedzę.

Nowa podstawa programowa z matematyki podkreśla, że ostatnie lata nauki matematyki w szkole podstawowej to czas doskonalenia myślenia abstrakcyjnego i rozważania zagadnień złożonych i nietypowych. W każdym temacie podręcznika Matematyka wokół nas (na końcu zestawu zadań) oprócz zadań przeznaczonych dla wszystkich uczniów są polecenia oznaczone specjalnym piktogramem (trybiki). Są to zadania trudne, kształtujące dojrzałość matematyczną ucznia i ściśle związane z omawianymi treściami.

Nowa podstawa programowa zwraca uwagę na ważną rolę zadań na dowodzenie w wykształceniu matematycznym uczniów już w szkole podstawowej. Zostało to ujęte w punkcie 8.9 Wymagań szczegółowych („Uczeń przeprowadza proste dowody geometryczne”) oraz doprecyzowane w Warunkach i sposobach realizacji („W prostych dowodach geometrycznych dopuszcza się obliczanie kątów […], użycie cech przystawania trójkątów do uzasadnienia przystawania […] oraz wyciągnięcie wniosków z tego przystawania”). Do realizacji powyższych treści bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio wcześnie wyposażyć ucznia i nauczyciela w odpowiednie narzędzia. Temat Przystawanie trójkątów oraz zagadnienia dotyczące kątów poprzedzają wobec tego dalsze problemy geometryczne, np. tematy, w których zostają wyprowadzone wzory na pola figur.

Podręcznik zapewnia osiągnięcie celów kształcenia:
 • - w zakresie sprawności rachunkowej dzięki różnorodności zadań, powtórzeniom po działach i spiralnemu układowi treści;
 • - zakresie wykorzystania i tworzenia informacji dzięki dużej liczbie zadań otwartych do samodzielnego rozwiązania, starannemu zapisowi teorii i rozwiązanych przykładów za pomocą symboli matematycznych;
 • - w zakresie wykorzystania i interpretowania reprezentacji dzięki modelowym rozwiązaniom przykładów poprzedzających zadania do samodzielnego rozwiązania o rosnącym stopniu trudności, w których należy wykorzystać te same obiekty matematyczne;
 • - w zakresie rozumowania i argumentacji dzięki odpowiednio dobranym przykładom, które pozwalają dostrzegać podobieństwa i ułatwiają formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące problemów ogólnych, oraz zadaniom trudniejszym wymagającym tworzenia strategii rozwiązania problemu.

Treści podręcznika do klasy 7 zostały podzielone na 10 rozdziałów tematycznych:
 • I. Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • II. Procenty
 • III. Własności figur płaskich
 • IV. Liczby wymierne
 • V. Pola wielokątów
 • VI. Rachunek algebraiczny
 • VII. Równania
 • VIII. Twierdzenie Pitagorasa
 • IX. Graniastosłupy
 • X. Elementy statystyki opisowej
Więcej informacji
SKU 9788302168130
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Autor Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Anna Drążek, Ewa Duvnjak
Rok Wydania 2017
Oprawa Miękka
Ilość stron 288
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Matematyka Wokół Nas. Podręcznik. Klasa 7. Szkoła Podstawowa
Twoja ocena