Eduarena - Księgarnia Językowo - Edukacyjna Zarejestruj się lub Zaloguj się
Koszyk
 
 

Historia 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres rozszerzony

W magazynie
SKU
9788302195532
SKU 9788302195532
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Autor Praca zbiorowa
Data Wydania 2021
Nr dop. MEN 982/3/2021
Oprawa Miękka
Ilość stron 592
Nasza cena 62,19 zł Normalna cena 69,10 zł
Produkt w magazynie Wysyłamy w ciągu 24h
Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy, a każdy z nich obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej. Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

W podręczniku Historia. Zakres rozszerzony. Klasa 3 znajdują się następujące działy:
• Europa i świat w epoce restauracji i rewolucji (pierwsza połowa XIX w.),
• Polacy i ziemie polskie w pierwszej połowie XIX w.,
• Europa i świat w epoce rozwoju cywilizacji przemysłowej (od połowy XIX w. do 1914 r.),,
• Polacy i ziemie polskie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.,
• Polska, Europa i świat w okresie Wielkiej Wojny,
• Europa i świat w okresie międzywojennym.

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):
• wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji,
• oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji,
• tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego,
• ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych,
• ramki „Warto wiedzieć” zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem,
• ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu,
• ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych,
• materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł,
• kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania,
• „Polecenia” na zakończenie tematu, głównie otwarte, sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi),
• infografiki na rozkładówkach, w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne,
• „Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji,

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale „Polecenia – źródła – konteksty”:
• polecenia otwarte i zamknięte, odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych (teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne),
• propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.
Więcej informacji
SKU 9788302195532
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Autor Praca zbiorowa
Data Wydania 2021
Nr dop. MEN 982/3/2021
Oprawa Miękka
Ilość stron 592